Pracownia aplikacji internetowych mieści się w sali nr 7 na parterze głównego budynku dydaktycznego ZST. Pracownia powstała już w 2008 roku, jednak w roku szkolnym 2017/2018 przeszła całkowitą przebudowę przyjmując obecną postać. W pracowni prowadzone są zajęcia z zakresu kwalifikacji INF.03 w zawodzie technik informatyk. Są one ukierunkowane na aplikacje internetowe i bazy danych. Pracownia wyposażona jest w komputery osobiste klasy IBM PC. Każdy z komputerów pracuje jako niezależny serwer AMP (Apache, MySQL/MariaDB, PHP) oraz Microsoft SQL Server w sieci lokalnej pracowni oraz jako localhost na stacji roboczej.

W ramach zajęć z kwalifikacji INF.03 uczniowie poznają techniki i zasady projektowania stron WWW oraz poznają język HTML i CSS. Uczą się oprogramowywać strony WWW, przekształcając je w aplikacje internetowe za pomocą skryptów klienckich (JavaScript i jego frameworków) jak i oprogramowują strony za pomocą skryptów wykonywanych po stronie serwera (język skryptowy PHP, technologia ASP.NET – Visual C# czy VB). Poznają zasady administrowania i zarządzania serwerem bazy danych i bazami danych w architekturze klient-serwer jak i bazami typu desktop. Uzupełnieniem zajęć na pracowni jest nauka języka SQL i łączenie za jego pomocą i skryptów serwerowych z bazą danych oraz pobieranie danych z baz lub ich dopisywanie z poziomu stron WWW.

Grafika sali7